Oferta

Prowadzimy usługowo rozliczenia firm z budżetem i ZUS-em dla osób fizycznych i osób prawnych.

 • ryczałt ewidencjonowany,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • księgi handlowe,
 • rejestry VAT,
 • ewidencja i rozliczenia pracodawcy z pracownikami,
 • rozliczenia z ZUS.

Zakres usług

 • sporządzanie pełnej dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności gospodarczej,
 • obsługa firm zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego czy też karty podatkowej,
 • prowadzenie wszelkich ewidencji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczenia wewnątrz-unijnych nabyć i dostaw, a także eksportu i importu towarów lub usług,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie zobowiązań Klientów z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych oraz z tytułu podatku VAT oraz innych jak podatek od nieruchomości czy też podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników zatrudnianych przez Klientów Biura,
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS i inne urzędy,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • reprezentowanie (inne niż prawne) klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
 • wyliczanie zaległości budżetowych,
 • rozliczenia deklaracji PIT – rocznego rozliczenia podatku dla firm i osób prywatnych.

Biuro obsługuje obecnie firmy krajowe i firmy z udziałem kapitału zagranicznego a wśród nich osoby prawne – spółki z o.o. czy też stowarzyszenia oraz osoby fizyczne działające jednoosobowo lub w spółkach jawnych i cywilnych. Zajmujemy się rozliczaniem produkcji, handlu oraz usług.