Uprawnienia

Informujemy, że Biuro Rachunkowe prowadzone przez naszą firmę posiada uprawnienia Ministra Finansów Nr 30769/02 i Nr 31982/2008 do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Biuro posiada również polisę ubezpieczeniową zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 13 kwietnia 2005 Dz.U. z 13 kwietnia 2005 Nr 61, poz.537.